Oświadczam że wprowadzony do formularza adres e-mail oraz telefon nie będzie zachowany w bazie danych ani rozpowszechniany. Posłuży wyłącznie w celach prowadzenia korespondencji.